მომხმარებელთა უფლებები

   ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი მომხმარებლების კმაყოფილება, ამიტომ ჩვენი კომპანიის ნებისმიერი წარმომადგენლის მხრიდან თქვენი უკმაყოფილების გამოწვევის შემთვევაში, გთხოვთ, დააფიქსიროთ პრეზტენზია ქვამოთ ჩვემოთვლილი ერთ–ერთი ფორმით:

1.       შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ველები.

2.       დაგვიკავშირდეთ ჩვენი ქოლ-ცენტრის ტელეფონის ნომრებზე: 577 313 508 ან/და (032 2 555 335)

3.       გვეწვიოთ ჩვენს ოფისში მისამართზე : თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. #154

Linear.png

სახელი გვარი:*
ტელეფონის ნომერი :*
პირადი ნომერი:*
ელ.ფოსტა*
პრეტენზიის შინაარსი*
ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია სწორია და თანახმა ვარ, რომ წერილობითი პასუხი გამომიგზავნოთ ჩემს მიერ ზემოთ დაფიქსირებულ ელ. ფოსტის მისამართზე ან ჩამაბაროთ პირადად. *

P.S. პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალურ ვადად განისაზღვრება 30 კალენდარული დღე, თუ ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული რეგულაციით ეს ვადა დამატებით არ შეიზღუდება.