მაიკროფინი

 სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მაიკროფინი“ დაფუძნდა 2014 წლის ნოემბერში ფონდი „კონსტანტას“ და სს "კონსტანტას" მიერ. 2015 წელს რეგისტრაცია გაიარა საქართველოს ეროვნულ ბანკში, როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ.

ამჟამად, სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "მიკროფინის" აქციების ფლობს ფონდი „კონსტანტა" და სს "კონსტანტა", რომელიც წარმოადგენს იურიდიულად რეგისტრირებულ კომერციულ სუბიექტს.

 

დაწვრილებით

გახდი ჩვენი გუნდის წევრი

სს „მაიკროფინი“ დაფუძნდა 2014 წლის ნოემბერში ფონდი „კონსტანტას“ და სს "კონსტანტას"მიერ. 2015 წელს იანვარში რეგისტრაცია გაიარა საქართველოს ეროვნულ ბანკში, როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ. „მაიკროფინი“ მიზნად ისახავს კარგი საკრედიტო ისტორიისა და ბიზნეს გამოცდილების მქონე სუბიექტების დაფინანსებას. უზრუნველყოფს მათ სწრაფ და მოქნილ მომსახურებას მათსავე სამუშაო ადგილზე. „მაიკროფინი’ ხედავს საკუთარ თავს, როგორც საქართველში მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო არჩევანს.

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარaგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდსა http://www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე – 032 2 406 406

ელ.მისამართი : Info@microfin.ge
ტელეფონი : +032 2 555 335
დ. აღმაშენებლის გამზ.154
0112